Březen 2011

Larine oblečenie (outfits) HLASUJ Do Komentára

30. března 2011 v 20:43 | andey
Larine oblečenia.

oblek
Legend
Prístupný od začiatku.
oblek
Legend - Union Jack
Bolívia: všetky strieborné artefakty
oblek
Legend - black
Croft Manor: všetky strieborné erby
oblek
Legend - blue
Peru: všetky strieborné artefakty
oblek
Legend - pink
Ghana: všetky strieborné artefakty
oblek
Biker
Anglicko: prejdenie misie
oblek
Biker, red jacket
Anglicko: všetky strieborné artefakty
oblek
Biker, no jacket
Anglicko: zlatý a strieborné artefakty
oblek
Evening, ripped
Japonsko: prejdenie misie
oblek
Evening, red
Japonsko: všetky strieborné artefakty
oblek
Classic
Peru: zlatý artefakt
oblek
Classic, grey
Ghana: zlatý artefakt
oblek
Winter
Kazachstan: prejdenie misie
oblek
Winter, no coat
Kazachstan: prejdenie misie
oblek
Winter, orange
Nepál: všetky strieborné artefakty
oblek
Winter, orange, no coat
Kazachstan: všetky strieborné artefakty
oblek
Winter, pink
Nepál: time trial
oblek
Winter, pink, no coat
Peru: time trial
oblek
Catsuit
Japonsko: zlatý artefakt
oblek
Snowsuit
Nepál: zlatý artefakt
oblek
Suit
Croft Manor: zlatý erb
oblek
Suit, cream
Croft Manor: zlatý a strieborné erby
oblek
Special forces
Kazachstan: zlatý artefakt
oblek
Special forces, urban
Anglicko: zlatý artefakt
oblek
Goth
Anglicko: time trial
oblek
Goth, lace shirt
Japonsko: time trial
oblek
Sports
Bolívia: zlatý artefakt
oblek
Sports, green
Bolívia: time trial
oblek
Swimsuit
Všetky misie a time trialy
oblek
Swimsuit, black
všetky misie, time trialy a artefakty
oblek
Amanda
Ghana: time trial
oblek
Amanda, winter
Kazachstan: time trial
oblek
Lara - bez textúr
cheat (použiteľný po prejdení hry)

Tomb Raider Legend - Croft Sídlo

30. března 2011 v 20:41 | andey
A na záver jedna oddychová, ale náročná misia. Nielen starobylé ruiny, ale aj samotné Larine sídlo skrýva veľa artefkatov. Kam ich len Lara všetky dala?

Croft Manor
upozornenie: Pokiaľ ste ešte neprešli prvú misiu (Bolívia) tak nebudú sprístupnené všetky miesta domu.
Hlavná úloha: Najísť všetky rodinné erby
Vedľajšie úlohy najísť svoj inventár - pištole, hák, svetlo a ďalehohľad
Bronzové erby: 16
Strieborné erby: 10
Zlaté erby: 1


Inventár

obrázokobrázokobrázokobrázok
baterkaďalekohladhákpištole
Hlavná hala
 • Magneticky hák - V Zipovej pracovni leží na zemi notebook. Pristúpte k nemu a otvorte trezor. (obr. dole)
 • bronzový erb - hneď naľavo od vchodu pri dverách
 • bronzový erb - v chodbe na poschodí na ľavej strane (nad vchodom) treba použiť hák na kameň hore, tým sa otvorí malá miestnosť a v nej je erb
 • strieborný erb - v chodbe na poschodi napravo - takisto v tajnej miestnosti, ktorú otvoríte, keď manuálne namierite a strelíte do kameňa hore
Larina Izba
 • Pištole - Zatiahnite dve páky naľavo od dverí. Tým sa sprístupnia pištole. (obr. dole)
 • bronzový erb - za posteľou
Knižnica
 • Baterka - na kraji stolu, kde pracuje Alister (obr. dole)
 • bronzový erb - na poschodí v rohu miestnosti
 • bronzový erb - v opačnom rohu je páka, ktorou sa otvára tajná miestnosť s erbom
 • strieborný erb - hneď napravo od vchodu do knižnice je drevená stenu, ktorú rozstreľte (okrem toho je tam aj kváder)
 • strieborný erb - najprv musíte otvoriť tajnú chodbu medzi knižnicou a Larinou izbou, kváder, ktorý ste predtým našli presuňte na nášľapnú plošinku naľavo od Alistera, hákom zhoďte ďalší kváder, ktorý je v rohu nad začiatkom schodiska a ten presuňte na druhú nášľapnú plošinku. Erb je v tajnej chodbe
 • bronzový erb - taktiež v tajnej chodbe v jednej z krabíc úplne v rohu
 • strieborný erb - v tajnej miestnosti po zasunutí štyroch kníh v správnom poradí (zoberiete ju počas cesty za zlatým erbom)
TipyV tajnom priechode medzi Larinou izbou a knižnicou je hlava s jazykom, ktorý zatlačte. Tým sa zobrazí kamenná tabuľka s prvou indício, ako získať zlatý erb.To budete neskôr potrebovať.
Plaváreň
 • bronzový erb - v bazéne (dá sa zobrať aj hákom)
 • bronzový erb - vzadu za lehátkami
 • bronzový erb - za kamennou sochou, ktorú musíte odsunúť
 • bronzový erb - na skákacom mostíku
 • Ďalekohľad - na balkóne oproti vchodu pri soche (obr. dole)
 • strieborný erb - na balkóne oproti vchodu (za sochou)
 • strieborný erb - na balkóniku
 • strieborný erb - v plavebnom priechode medzi plavárňou a telocvičňou
Tipy:Keď pozbierate artefakty, ktoré sú dole, musíte poodsúvať tri kamenné sochy rýb po obvode bazéna a hákom vysunúť oštep na ľavej strane bazéna. Potom prejdite dozadu doprava, vyjdite na kamennú sochu a popreskakujte a prerúčkujte na prvý balkón s dvojicou sôch. Tie musíte najprv otočiť podĺa obrazu na zemi. Potom sa vysunie hlava s jazykom, ktorý zatlačte aby ste otvorili mrežu v bazéne, kadiaľ nekôr budeete pokračovať.
Nikeotrí si možno všimli podľa prevej indície, že nakoniec treba sochy otočiť od seba. Tým zísakte druhú indíciu
Potom prejdite na balkón oproti - najprv na tyč, potom preskočte pomocou háku na druhú tyč a na balkón. Tu zhoďte guľu na plošinku, naskočte na kvetináč a hákom sa pritiahnite na malý balkónik. Nakoniec skočte do bazéna, stlačte jazyk na soche a preplávajte tunelom do telocvične.
Telocvičňa
pozn. skoro všetky artefakty sa berú podobne. Sú dva štarty, buď z kamenného múru vzadu v strede, ale cez rozbehovú matrac na vertikálnu tyč. (obr. 1 a 2)
obrázok obrázok
 • bronzový erb - v bazéne (dá sa zobrať aj hákom)
 • strieborný erb - vyjdite po rozbehovej plošinke na tyč, preskočte na ďalšiu tyč, potom po stupienkoch v stene, ďalej na rímsu, prerúčkujte doľava, po tyčiach popreskakujte až na druhú rímsu nad bazénikom a spusťte sa dolu na ostrovček
 • bronzový erb - otočte hákom vertikálnu tyč a opäť cez rozbehový plošinku tenotraz doprava na naklonenú rovinu, včas preskočte na rímsu, preskočte na druhú tyč, spusťte sa na šikmú plošinku a odrazte sa do výklenku
 • bronzový erb - naskočte na kamenný kváder, popreskakujte po tyčiach na stenu s príchytkami, odrazte sa na tyč, z nej na druhú, ďalej prerúčkujte po rímse a spusťte sa do výklenku (ostaňte vo výklenku !)
 • bronzový erb - z predošlého výklenku preskočte na rímsu pred vami a prerúčkujte a popreskakujte až na šikmú plošinu, po príchytkách cez dve tyče na rímsu, potom na tyč a spusťte sa do výklenku
 • bronzový erb - ako predtým ale tentoraz preskočte z tyče na rebrík a z neho preskočte do výklenku naľavo
 • strieborný erb - najprv otočte hákom rebrík a potom sa cez rozbehovú plošinu a naklonenú rovinu dostaňte na rebrík. Vyšplhajte saa preskočte na pohyblivú plošinu.
 • strieborný erb - najprv hákom otočte plošinku nad bazénom a potom vyskočte na kameň a postupne popreskakujte a prerúčkujte na miesto ktoré ste otáčali .(pozn. tyč v rohy musí byť otočená horizontálne). Tak sa dostanete na dryhý pohyblivý vozík a pritiahnite sa k výklenku
 • bronzový erb - vráťte sa na pohyblivú plošinku, preskočte na tyč, z nej na rímsu do rohu a spusťte sa do výklenku
Cesta za zlatým erbom
obrázokobrázokobrázokobrázok
Ak ste postupovali podľa predchádzajúcich inštrukcii, tak už máte za sebou dve indície. Tá druhá hovorí o om, v akom poradí treba zasunúť knihy v knižnici. Tak sa vydajte do knižnice a postupňe zatlačte knihy: modrú (na prízemí) zlatú (na poschodí), zelenú (na poschodí) a nakoniec červenú (na prízemí). Tým sa otvorí tajná miestnosť s posledným strieborným erbom a ďalšou indíciou, v poradí treťou. (obr. 3).
A tak prejdite do hlavnej haly na poschodie na koniec ľavej chodby (pri dverách do LArinej izby). Najprv hákom zhoďte tyče nad priepasťou a potom stlačte jazyk na soche. Rýchlo popreskakujte po tyčiach a stlačte jazyk na druhej. Čo bude následovať? Ďalšia indícia. tentoraz treba otočiť sochu v hale smerom k slnku a postaviť sa na stupienok. Tým sa v hale zjaví vytúžený posledný zlatý erb .

Návod - misia 8: Bolívia

30. března 2011 v 20:38 | andey
Bronzové sošky: 0
Strieborné sošky: 0
Zlaté sošky: 0

A ste v poslednej najkratšej misii, kde sa to všetko začalo a aj končí.
Ukážka: Lara prišla k portálu, kde už na ňu čakajú Rutland s Amandou. Po ukážke sa vrhnite do boja. Nešetrite nikoho (len vaše zdravie). Poctivo pozbierajte lekárničky - budete ich potrebovať.
Ukážka: Rutland zomiera a Amanda sa tak naštve, že sa premení na ohnivú príšeru, s ktorou budete musieť teraz bojovať.

Boss: Amanda

Na príšeru (Amandu) treba použiť meč. Finta spočíva v tom, že musíte presne namieriť a keď sa na príšere objaví červený zameriavací kurzor rýchlo vystreľte. Keď bude vyčerpaná, klesne na zem a objaví sa pri nej žltý trojuholník a vtedy k nej rýchlo pribehnite a seknite ju mečom [E]. Tento postup opakujte trikrát a to ju už definitívne položí.
Bolivia 1Bolivia 1
Ukážka:
Lara sa rozhodla spojazdniť portál, aby sa konečne stretla so svojou matkou. Podľa nákresov z minulosti sa jej podarilo portál spustiť. Zazrela v ňom matku, ale po chvíli sa portál zrútil. Amanda sa Lara sa začnú hádať. Amanda tvrdí, že Lara zničila jediný priechod do Avalonu, Lara zase obviňuje Amandu, že ona je príčinou toho, že jej matka je mŕtva. Amanda tvrdí, že jej matka žije, ale v Avalone - že Avalon nie je mýtus ale skutočne existuje. Lara Amandu nakoniec nezabila, takže ju možno zavedie za amtkou do Avalonu, ale určite nie v tejto hre. Tá sa totiž bohužial skončila.
Už vám ostáva len zozbierať artefakty z Larinho panstva - Croft Manor, prípadne prejsť misie na Time Trial.

Tomb Raider Legend: Cheaty

30. března 2011 v 20:36 | andey

Cheaty (kódy) sa sprístupnia postupne až po prejdení hry. V menu EXTRAS musia byť sprístupnené, inak nejdú použiť. Podržte [BackSpace] (klávesa spravidla nad Enterom) a stlačte:
[1] - grafika bez textúr- spŕistupnené po prejdení hry
[2] - zobrazí zdravie nepriateľa- Bolívia: time trial
[3] - RC650 + neobmedzená munícia- Japonsko: time trial
[4] - granátomet + neobmedzená munícia- Kazachstan: time trial
[5] - brokovnica + neobmedzená munícia- Ghana: time trial
[6] - SMG + neobmedzená munícia- Peru: time trial
[7] - nesmrteľnosť- Anglicko: time trial
[8] - zabíjanie jediným zásahom- Bolivia - boss: time trial
[9] - Excalibur- Nepál: time trial
[0] - Soul Reaver- Všetky time trialy a zlaté artefakty

Tomb Raider Legend - Návod - misia 7: Nepál

30. března 2011 v 20:29 | andey
Bronzové sošky: 9
Strieborné sošky: 6
Zlaté sošky: 1

Hlavná úloha: Nájsť vrak lietadla a získať späť kľúč (Ghalali key), ktorý dokáže oživiť meč.
Ukážka - Croft Manor: Lare sa konečne podarilo zozbierať všetky úlomky meča. Keď si Lara preskúmala časti meča, zistila, že kľúč ktorým je treba meč zložiť je medailón. Tento medailón dostala kedysi jej matka od otca ako náhradu za stratený medailón v Ghane (ten Lara už našla). Tento ostal v lietadle, ktorým Lara ako malá havarovala a tak sa teraz musí poň vrátiť do Nepálu.
Ocitnete sa v zasnežených horách Nepálu. Prerúčkujte po rímse a vyjdite na stupienok. Skĺznite dolu a preskočte na plošinku. Pokračujte po rímse, z nej na rímsu vľavo a vytiahnite sa hore na kamenný kváder. Rýchlo vyjdite po drevenej latky až hore na vežičku. Prejdite k zadnému okraju a spusťte sa dole. Zoberte prvý bronzový pohár a vráťte sa na vežičku. Preskočte pomocou háku na ľadové cencúle a ďalej na rímsu Prerúčkujte úplne dozadu, vytiahnite sa a zoberte strieborný pohár. Vráťte sa po rímse trochu naspäť a vyjdite na plošinku. Rozstrieľajte ľadovú kryhu a vojdite do jaskyne.
Prejdite cez jaskyňu, skĺznite sa dole a včas preskočte na kamenný kváder. Popreskakujte ďalej po trámoch, hákom sa zachyťte o vrak lietadla a doskočte na plošinku. Otočte sa dozadu, zničte ľadovú kryhu a preskočte pre druhý strieborný pohár. Vráťte sa k jaskyni (odporúčam použiť znovu hák na vrak lietadla) a prejdite k priestranstvu s vrakom. Preskočte na rímsy a zíďte dolu. Podlezte vrtuľu a pomocou háku zoberte bronzový pohár. Vráťte sa, zastreľte leoparda a zoskočte dolu k lietadlu, ale nevstupujte doň. Najprv si všimnite trosku za priepasťou, ktoré zhoďte do priepasti hákom a prejdite na druhú stranu. Hákom pritiahnite kúsky trosky lietadla, aby ste ich zhodili a preskočte na druhú stranu. Zoberte ďalší strieborný pohár. Vráťte sa k vraku lietadla, postavte sa na okraj a hákom pritiahnite ďalšie trosky do vraku, čím zabezpečíte, aby sa vrak neprevážil. Potom vojdite ku kabíne vraku.
Interaktívna ukážka: Lara sa pokúsi získať z vraku lietadla medailón, no lietadlo sa začne prevažovať z útesu. Postláčajte šípky (doľava, hore, dole, hore) a tým sa Lara na poslednú chvíľu zachráni.
Preskočte dopredu na ľadový svah, po skĺznutí naskočte na tyč, rýchlo na ďalší svah a nakoniec na tretí. Rýchlo zostreľte ľadovú kryhu, preskočte na štvrtý svah, z neho na tyč a rýchlo na pevninu. Najprv sa otočte a hákom si pritiahnite bronzový pohár. Potom vstúpte do jaskyne, preskočte na plošinku a z nej na tyč vpravo. Po rímse prerúčkujte doľava a na konci preskočte na ďalšiu rímsu. Rýchlo rúčkujte ďalej. Spustite sa nižšie a skočte na tyč za vami. Preskočte na ľadový cencúľ. Napravo je výklenok s bronzovým pohárom, ale ten sa dá zobrať neskôr aj ľahšie. Preskočte na nestabilnú plošinku a z nej na rímsu. Prerúčkujte doprava, vyjdite hore a hákom si pritiahnite spomínaný pohár.
Spusťte sa na okraj a prerúčkujte doľava. Dvakrát sa spusťte dolu, vytiahnite sa do výklenku a zoberte zlatý pohár. Vráťte sa k miestu, odkiaľ ste zobrali bronzový pohár, vyskočte na rímsu nad vami a prerúčkujte úplne doprava. Preskočte na ďalšiu rímsu, ďalej naskočte na tyč, vyšplhajte sa hore a preskočte na poslednú rímsu, po ktorej prerúčkujte až on z jaskyne.
Postrieľajte vojakov (využite plynové fľaše). Vľavo od vchodu do jaskyne zoberte piaty bronzový pohár. Vylezte na najnižší kváder, zastreľte ďalšieho vojaka a manuálne zostreľte ľadovú stenu pred vami. Vojdite do výklenku a zoberte strieborný pohár. Po ďalších ľadovcoch popreskakujte ďalej a vezmite šiesty bronzový pohár. Pokračujte k vežičke s lanom, vyskočte na lano a prejdite na opačnú stranu. Skĺznite po ľadovej plošine. Vojdite do jaskyne, zoberte ďalší bronzový pohár naľavo a preskočte na ľadovú kryhu. Z nej na druhú, zostreľte ľad a preskočte na ďalšiu kryhu. Z nej preskočte na pevninu a pokračujte cez vchod. Vyjdite hore, preskočte na druhú stranu a po kryhách popreskakujte doľava. Vo výklenku je piaty strieborný pohár. Zoberte ho a popreskakujte do druhej jaskyne.
Vyjdite po schodoch a zastreľte leoparda. Zíďte po schodoch vpravo, prestreľte stenu a zoberte šiesty strieborný pohár. Vráťte sa hore k rozbitému zábradliu a cez tri zvony pomocou háku prejdite na druhú stranu miestnosti. Vyjdite po schodoch a v uličkách oproti sebe sú dva bronzové poháre, jeden vľavo, druhý napravo.
Vráťte sa dole, naskočte na pravú výťahovú plošinu a lanom si na ňu pritiahnite menšiu bedňu. Vytiahnite sa hore, preskočte na ľavú výťahovú plošinku a keď klesnete dole, lanom si pritiahnite zlatú bedňu. Opäť vyjdite hore, skočte na pravú výťahovú plošinu, a po skĺznutí si na ňu pritiahnite veľkú bedňu. Tak sa dostane zlatá bedňa hore, kde ju potrebujeme a tak ju posuňte na zlatú nášľapnú plošinku. Tým ste si otvorili dvere, takže zoskočte a prejdite nimi. Zbehnite po schodoch dole.
Ukážka: Lara pomocou prívesku - Ghalali key spojila meč Excalibur.
Prejdite chodbou a na konci použite meč na dvere. Po animácii sa musíte rýchlo dostať preč, lebo sa všetko začne rúcať. Rýchlo preskočte doľava, potom doprava a preskočte dopredu. Otočte sa doľava a preskočte na ďalšiu plošinku. Z nej rýchlo preskočte na pevný okraj a vytiahnite sa hore.
Ukážka: Lara sa rozhodla, že sa vráti s mečom do Bolívie a pokúsi sa otvoriť portál.

Rytmus - Jebe

30. března 2011 v 20:20 | andey
Súťaž! TEN KTORY MI NAPISE DO KOMENTARA SLOVO "JEBE" KOLKO KRAT TO TAM POVEDAL. NAPIS DO KOMENTARA + CO CHCES NA DIPLOM

Tomb Raider Legend - Návod - misia 6: Anglicko

30. března 2011 v 19:22 | andey
Bronzové sošky: 9
Strieborné sošky: 5
Zlaté sošky: 1

Ukážka: Na štíte, ktorý našla Lara v Kazachstane bola mapa do múzea Kráľa Artuša v Anglicku. A tak sa tam vydala. Stretla sa tu so svojimi kolegami a rozhodla sa bližšie preskúmať toto opustené múzeum, v ktorom je údajne hrobka kráľa Artuša a aj posledná časť meča.
Hákom zhoďte mrežu a prejdite otvorom. Bedňu presuňte pod otvor s mrežou a vylezte na ňu. Vyjdite hore, rozstreľte bedňu a zoberte prvý bronzový kríž. Použite hák na mrežu a pritiahnite. Vlezte do otvoru (treba sa skrčiť) a zíďte dole. Vydajte sa doprava a vyskočte na rímsu nad posledným oknom. Prerúčkujte doľava, preskočte a spusťte sa dolu. Zatlačte páku (tým zapnete elektriku, ktorej asi máte po minulej misii dosť) a vyšplhajte sa hore po tyči. Vyskočte na rímsu a prerúčkujte naspäť, spusťte sa na rímsu nad oknom a prejdite až úplne doprava (zem je pod prúdom), kde už nie je voda. Vráťte sa do miestnosti s mrežou a zatiahnite za meč. Tým si otvoríte vchod a tak prejdite dnu.
Sprava obíďte diery v podlahe, preskočte k okienku, zachyťte sa naň a vytiahnite sa dnu. Na opačnej strane zoskočte, zničte bedňu a zoberte druhý bronzový kríž. Prejdite cez okno a preskočte dieru v podlahe. Naskočte na tyč, z nej na druhú a po otočení o 90 stupňov rýchlo skočte na tyč vzadu. Z nej na štvrtú tyč čím sa otvoria dvere a rýchlo preskočte dozadu na predchádzajúcu tyč. Otočte sa a prejdite cez zatvárajúce sa dvere. Rozstreľte kovový kruh napravo a naskočte na latku a z nej na druhú stranu. Vpravo je otvor v stene a tak sa skrčte a prejdite ním. Na konci je bedňa s ďalším bronzovým krížom. Vráťte sa a zatiahnite za meč. Použite hák na lano, potiahnite a tým sa otvoria ďalšie dvere, ktorými rýchlo prejdite (kotúľ [F]).

Bolivia 1
Najprv si všimnite mrežu nad vami a hákom ju stiahnite. Teraz musíte premiestniť bedne pomocou vysokozdvižného vozíka. Poukladajte si bedne pod miestnosť s mrežou, aby ste po nich mohli vyjsť hore do tajnej miestnosti (ako na obr. 1). Potom opustite vozík, vyjdite po bedniach hore a vojdite do pracovne profesora. Prečítajte si listy (tým zistíte že sa nenachádzate v hrobke, ktorú hľadáte) a zoberte prvý strieborný kríž. Vráťte sa k vozíku, odstráňte zvyšné bedne a zíďte s ním dolu a vrazte do kamenného sarkofágu čím ho rozbijete a zoberte druhý strieborný kríž. Vľavo odsuňte bedne a prerazte múr. Pokračujte s vozíkom - razte si cestu. Keď sa dostanete k priepasti, v ukážke rýchlo stlačte šípku dole.
Vytiahnite sa na pevninu a hákom si pritiahnite bronzový kríž, ktorý je oproti vo vitrínke, a ďalší bronzový kríž napravo. Zbehnite po schodoch naľavo a rýchlo prerúčkujte po rímse. Rýchlo pokračujte dole po schodoch a preskočte na druhú stranu. Choďte na schody doprava, vyskočte na tyč a z nej do výklenku. Zaveste sa na okraj, preskočte na rímsu a rýchlo prerúčkujte a vstúpte do okna. Choďte doľava (ako staré 2D hry) a zoberte bronzový kríž. Vráťte sa a zoskočte dole. (varovanie: pokiaľ sa vám to nepodarí a spadnete dole, hra sa uloží, ale zisk kríža nie. Museli by ste sa vrátiť od predošlého checkpointu!). Zbehnite dole a naskočte na reťaz. Skočte na schody, zaveste sa na rímsu a prerúčkujte po nej. Nakoniec zoskočte na zem.
Vyjdite po schodoch, prejdite chodbou do miestnosti s lávou a preskočte ju. Ďalej si pritiahnite klietku, posuňte ju na prvé horiace pole a preskočte na koniec chodby. Potom si klietku pritiahnite hákom a postup zopakujte v ďalšej chodbe. Klietku posuňte k rohu a vyskočte pomocou nej hore. Zoskočte na druhú stranu a vľavo zatiahnite za páku, čím otvoríte dvere naspäť. Teraz klietku dotlačte medzi rotujúce meče pri páke. Prejdite do miestnosti a zoberte strieborný kríž. Vráťte sa a bedňu dotlačte pod čepele oproti páke. Tam nájdete druhú bedňu Jednu posuňte pod rotujúce nože a druhú pretlačte do miestnosti s prvou bedňou a pritiahnite k sebe. Jednu z bední posuňte pod tretie rotujúce čepele a druhú pretlačte do miestnosti.
Jednu bedňu pritiahnite k ľavej klenbe a vyjdite hore. Na otvorenie miestnosti so zlatou soškou potrebujete stlačiť postupne tri skaly s označením I. II. a III (podľa poradia). Zatlačte teda skalu s nápisom I., zoskočte dolu a bedňu pritiahnite ku klenbe oproti. Vyjdite hore a zatlačte skalu s nápisom II. K tretej sa dostaneme neskôr, a tak zlezte dolu a bedňu pritiahnite k ďalším rotujúcim čepeliam. Prestrčte tadiaľ druhú bedňu, prejdite a hákom si prisuňte aj prvú. Potlačte obidve bedne na mrežu v podlahe, aby ju zakryli. Vyskočte na ne a preskočte na druhú stranu. Vpravo zatiahnite za páku, prejdite bránou a pokračujte po schodoch až k nášľapným doskám.
Skočte do vody, preplávajte na druhú stranu a vydajte sa k lustru. Hákom ho rozhojdajte a keď spadne, zhodí mrežu. Hákom si pritiahnite bronzový kríž. Rozhojdajte aj druhý luster aby padol do vody. Vystreľte hák do otvoru a pritiahnite si rakvu - to bude váš osobný čln. Naskočte na rakvu a pomocou háku sa posúvajte a doplávajte až k nášľapnej doske. Nechajte tu rakvu a prebehnite bránou k vodnému kanálu. Skočte do vody, zoberte bronzový kríž a zatlačte páku. Naskočte na rakvu a asi v polovici chodby preskočte doprava. Keby vám to nevyšlo, vráťte sa. Plávajte popri ďalšom kríži (zatiaľ ho ignorujte), zatočte doľava, zatiahnite za páku a vylezte na ďalšiu rakvu. Dojdite až k výklenku, vytiahnite sa hore a zoberte strieborný kríž. Znovu nasadnite na rakvu a prejdite na druhú stranu. Na konci vyskočte hore a prejdite na druhú stranu.
Odrazu sa ocitáte vo veľkom močiari. Preplávajte na druhú stranu k chrámu. Použite hák na stojan napravo a otočte ho o 90 stupňov. To isté zopakujte so stojanom oproti. Vľavo vyjdite po stupienkoch hore a skočte na tyč. Preskočte na naklonenú plošinku a včas preskočte na držiak. Vyskočte, použite hák na stredný držiak a preskočte na pohyblivú latku. Ďalej na skalu, vyjdite hore a prejdite a popreskakujte po rímsach na reťaz. Vyšplhajte sa hore a preskočte na strechu chrámu. Prejdite okolo lana a na konci je piaty strieborný kríž. Vráťte sa k lanu a zíďte do chrámu.
Ukážka: Lara objaví hrobku kráľa Artuša, nájde aj posledný úlomok meča, ale ten je bezpečne uchovaný v skale. Lara zisťuje, že existuje viacero mečov, ktoré slúžia ako vstup do druhej dimenzie - do Avalonu (s jedným zmizla jej matka). Všetci, ktorí mali meč už odišli do Avalonu, len meč kráľa Artuša ostal ešte na Zemi. Lara sa snaží s Alisterom vydedukovať, kde sa Avalon nachádza.
Pristúpte k hrobke s nápisom Bedwyr a hákom odsuňte kryt k rozbitému stĺpu. Rozhojdajte hákom luster tak, aby mieril na zvon, prejdite ku krytu hrobky a z neho vyskočte na stĺp. Preskočte na lano s kameňom a tým zdvihnete zvon. Ak ste luster dobre rozhúpali, narazí do zvonu a tým sa uvoľní artefakt a otvorí východ z chrámu.
Ukážka: Hneď po tom, čo Lara získala posledný kus meča, si poň prišli aj Rutlandovi muži a zajali Larinych priateľov.

BOSS: Morský had

V areáli sú štyri stĺpy s klietkou. Postupne musíte všetky klietky zhodiť morskej príšere na hlavu, čo ju vráti nazad do vody. Strieľajte do stĺpov a keď had začuje zvuk, zastaví sa. Vtedy rýchlo zatiahnite páku (pomocou háku) pri stĺpe, aby padla klietka. Toto zopakujte štyrikrát. Nie je to nič ťažké a nakoniec tak hada dostanete.
Bolivia 1
Naľavo pred vami ostal hadí chvost, na ktorý priplávajte. Choďte dopredu, vyjdite na skalu a vstúpte do chodby. Rozbehnite sa a preskočte pomocou háku na druhú stranu. Ďalej vyskočte na tyč a z nej na naklonenú plošinku. Prvú dieru preskočte a ďalej stláčajte klávesy podľa signalizácie (hore, doľava, doprava).
Streľte do kovového kruhu, ktorý drží lano a vyjdite hore. Zachyťte sa na mreži a naskočte na lano. Zíďte dolu a zoberte posledný bronzový kríž. Vyjdite po mreži hore, naskočte na lano a preskočte k zamrežovanému východu. Zatiahnite za páku a skĺznite dole. Postrieľajte návštevníkov múzea. Pokiaľ ste zatlačili kamenné bloky I. a II., podstrčte bedňu pod rotujúce meče a prejdite ďalej. (v opačnom prípade ich zatlačte teraz - najprv prvý, potom druhý). Zastreľte ďalších vojakov a prejdite cez plamene. Preskočte cez lávovú jamu, zabite ďalšieho protivníka a potlačte poslednú skalu s nápisom III. Tým sa otvorí tajná miestnosť (obr. 2) a v nej zoberte zlatý kríž.
Vyjdite na schody a preskočte na plošinku výťahu, kde aktivujte spínač. Postrieľajte protivníkov, použite hák na mrežu napravo a pritiahnite sa k pevnine. Skočte na schody, vyjdite hore a pokračujte až k východu z múzea. Cestu budú znepríjemňovať len psy a vojaci.
Ukážka: Nakoniec Lara vyslobodí svojich priateľov a vydajú sa s posledným artefaktom domov.

Tomb Raider Legend - Návod - misia 5: Kazachstan

29. března 2011 v 23:26 | andey
Bronzové sošky: 5
Strieborné sošky: 3
Zlaté sošky: 1

Toto je asi najťažšia misia. Ocitáte sa nad vojenskou základňou. Zoskočte dolu a keď dostanete signál, stlačte šípku dolu (prípadne S) pre pristátie. Ihneď zaujmite pozíciu za guľometom a neopúšťajte ju, kým je v okolí niekto nažive. Vyjdite doprava na vyššiu strechu a preskočte na tyč vlajkového stožiaru. Preskočte na druhú stranu, vyjdite na strechu a úplne vpravo rozstreľte bedňu. Zoberte prvú bronzovú sošku (alebo guľu - neviem presno čo to je).
Zoskočte zo strechy dole, postrieľajte zvyšných protivníkov a vstúpte do domu. V malej miestnosti je v spodnom regáli ďalšia bronzová soška. Za stĺpom pri vchode je rebrík, po ktorom sa vyšplhajte. Zastreľte strážnika a preskočte na vežu. Môžete odtiaľ ešte pozabíjať nejakých vojakov. Naskočte na lano a zíďte k ošetrovni. Pozabíjajte zvyšných protivníkov a pristúpte k plotu, kde sú bedne. Rozstreľte ich a prejdite dierou v plote. V bedni je prvá bronzová soška. Vráťte sa k ošetrovni a vstúpte dnu. Po oslobodení rukojemníkov vyjdite von a postrieľajte vojakov. Otvorte bránu, vyhnite sa valiacim sudom, zabité strážnikov a vojdite do riadiaceho domu. Pristúpte k ovládaciemu panelu.
Ukážka: Lara zistí, kde je laboratórium s ďalším artefaktom a tak sa tam rozhodne vydať.
Vľavo je rebrík, po ktorom vylezte hore. Preskočte na druhý rebrík, vyjdite na plošinku a spusťte sa po lane na druhú vežu. Z nej prejdite po lane na strechu budovy. Dole je plno vojakov. Rýchlo ich postrieľajte a po odchode vlaku rýchlo naskočte na pristavenú motorku a vydajte sa za ním.
Musíte dobehnúť vlak, ktorý ochraňujú vojaci na motorkách. Ako v Peru, aj tu zostreľujte protivníkov, vyhýbajte sa prekážkam a zbierajte lekárničky. Celá naháňačka má tri časti. V druhej časti budete prenasledovať vlak cez serpentíny, tu si dajte pozor aby ste nevyleteli z útesu. V tretej časti už dojdú aj nepriateľské autá. Na konci vyjdite na vlak.
Teraz nasleduje ďalšia interaktívna ukážka, do ktorej musíte v pravý čas zasiahnuť (klávesy: dolu, doprava, doľava).
Zničte bedne, vystreľte hák a pritiahnite si kladku. Preskočte na lano a z neho na opačnú stranu. Vylezte po rebríku a preskočte na reklamu. Prejdite na opačnú stranu cez tyče a reklamu a zíďte dole z rampy. V rohu je bedňa a v nej bronzová soška. Vyskočte na bedňu, z nej naspäť na rampu, hákom si pritiahnite kladku a preskočte na lano. Z neho na plošinku, zničte ventilátor a naskočte na rímsu. Vyjdite do šachty a skĺznite dole. Prvý zväzok drôtov preskočte, druhý podlezte a zdvihnite kus papiera (dozviete sa, že prítomný človek bol zmrazený na tepotu -50 stupňov). Odbočte doľava a naskočte na tyč. Preskočte elektrické drôty, ďalšie podlezte, rozstreľte ventilátor a zabočte do chodby vľavo. Rozstreľte ďalší ventilátor, skĺznite dolu a preskočte drôty. V chodbe preskočte prvé drôty, druhé podlezte a zatočte doprava. Preskočte ďalšie iskriace drôty, vyskočte na tyč a zoskočte dolu. Z bedne zoberte bronzovú sošku a vylezte na kamenný stupienok. Použite hák, vojdite do chodby a skĺznite do miestnosti s generátorom.
Choďte doprava a naskočte na skrinku, z nej na vyššiu a prerúčkujte doľava. Vytiahnite sa na kovovú rampu a na kľuku drôtených dverí použite hák. Preskočte do klietky, zničte bedňu a zoberte si druhú striebornú sošku. Vráťte sa späť, spusťte sa dole a vytiahnite sa na kovovú bedňu. Z nej preskočte na krabicu a ďalej na rampu. Prejdite ďalej a naskočte na lano čím obsah rúry (nejaké palivo) presypete do generátora. Postavte sa pred generátor a hákom pritiahnite páčku. Prezrite si plán laboratória a vstúpte do dverí.
V chodbe sa šíri zelený jedovatý plyn. Vyskočte na rampu, z nej na tyč a na druhú rampu. Z nej na ďalšiu tyč a na lano. Preskočte na rampu a pokračujte až k rúre, po ktorej prúdi elektrický prúd. Keď nebude nad vami, naskočte na rúru, prerúčkujte až na koniec a zoskočte na zem. Prejdite dverami.
Ukážka: Lara nájde Amandu, ktorá tu tiež niečo hľadá. Chce sa s ňou porozprávať, ale Amanda pôsobí odmerane a pri odchode dá príkaz, aby strážcovia zničili most.
Môžete vyskúšať mechanizmus pred vami - Teslovu zbraň (delo), ale bohužiaľ nemá dosť energie. Zíďte po naklonenej rovine dole, postrieľajte protivníkov a na konci haly je posledná piata bronzová sošku. Vyšplhajte sa po tyči - pozor na elektrinu - preskočte na plošinku, vyjdite hore a popreskakujte po tyčiach na lano. Z neho preskočte na rúru, z nej na druhú a na pevninu. Prečítajte si list pri mŕtvole. Zničte vybuchujúci sud a tým sa uvoľní východ.
Vojdite dnu, zoberte striebornú sošku, vráťte sa a vstúpte do dverí napravo. Pokračujte chodbou, mraziacemu plynu sa vyhnite výskokom na rampu a cez tyče popreskakujte k východu. Zlikvidujte strážcov, vyskočte na kváder - prípadne si ho trošku posuňte, vyjdite po rebríku a skočte na rampu. Preskočte na tyč a potom na plošinku. Pomocou lana prejdite na kamennú dosku nad modrou guľou. Prerúčkujte na druhú stranu, preskočte na tyč a z nej na rozbitú plošinu. Vyjdite po rebríku a z neho na plošinku napravo. Rozstrieľajte okno a naskočte na lano. Vojdite do miestnosti a prečítajte si list pri mŕtvole. Pristúpte k ovládaciemu panelu a zatiahnite za páku. Vľavo od panela prejdite vchodom, zíďte dolu, a hákom presuňte elektrický generátor k východu. Keď získa dosť energie, začne sa sám posúvať a vy ho nasledujte.
Prejdite dvermi, vyskočte na plošinu napravo a preskočte cez tyč. Pokračujte ďalej, na iskriace veci používajte hák - pritiahnite aby sa rozhojdali a rýchlo prejdite v dobe nečinnosti. Takto pokračujte až k dverám. Postavte sa naľavo od generátora a použite hák na dvere. Takto dostanete generátor do strojovne a dodá energiu pre teslovo delo. Prekĺznite poškodenými dverami, v miestnosti zoberiete štít (ktovie kam si ho Lara dala) a u mŕtveho muža zoberte list. Prebehnite druhými dverami a tu vás už čakajú vojaci.
Zasadnite za Teslove delo a priťahujte bedne nad nimi, aby im popadali na hlavy. Ak vám to nevystačí, hádžte po nich vybuchujúce sudy - v dele ste nesmrteľní. Ale nehýbte s bedňou na rampe pri stene. Po boji pritiahnite zavesenú plošinu zľava až na úplný koniec ([H],[G]). Zastaví sa v medzere v zábradlí, ale ešte ju musíte kúsok posunúť. Rýchlo ťukajte na klávesu [H] a tak dosiahnete posunutie až na koniec (prípadne sa treba vrátiť a rozbehnúť). Potom nezabdunite vytiahnuť bedne v rímse napravo od dela - nad bedňou za zábradlím (presne ako na obr. 1).
Opustite delo choďte k bedni na rampe a dotlačte ju úplne doľava (k priepasti). Vylezte na ňu a skočte na rímsu v stene. Vyskočte vyššie, prerúčkujte až za roh a zoskočte dole na plošinku. Z nej preskočte na húpajúcu plošinu a z nej na rampu napravo. Vyskočte na tyč a skočte do výklenku. obr. 2, v ktorom je zlatá soška, vráťte sa na plošinku a z nej preskočte k východu.
Bolivia 1Bolivia 1
Prejdite prvou uličkou - hákom sa pritiahnite na koniec. To isté aj v druhej uličke, ale tentoraz treba podliezť elektrické drôty. V tretej uličke treba zas preskočiť a potom vojdite do dverí.

BOSS - Amandina príšera

Ukážka: Lara sa snaží dohodnúť s Amandou, ale tá sa veľmi zmenila a pošle na ňu príšeru, ktorá v bani v Peru pozabíjala všetkých robotníkov a veľa Lariných priateľov.
Najprv obehnite okolo miestnosti a a stlačte štyri páky, ktorými aktivujete Teslovo delo. Nasadnite doň a teraz musíte rozhýbať všetky štyri gule tak, aby sa dostali medzi zdroje prúdu a tým sa vytvorí štít (obr. 1). Keď rozhýbete všetky gule, zmizne ochrana okolo artefaktu (obr. 2).
Všetky gule musia byť vo vysunutej pozícii. Nie je to jednoduché, lebo gule sa časom vrátia do pôvodnej polohy a ešte na vás útočí beštia. Stačí keď budete sledovať bublinu nad vami (delom) a keď zmizne, rýchlo vystúpte z dela a pritiahnite hákom artefakt.
Bolivia 1Bolivia 1
Záver: Amanda zdrhne a Lara utečie potrubím preč z laboratória.

Tomb Raider Legend - Návod - misia 4: Ghana

29. března 2011 v 23:24 | andey
Bronzové sošky: 5
Strieborné sošky: 4
Zlaté sošky: 1

Vydajte sa dopredu až k vodopádu. Tu odporúčam skočiť šípku do vody ([space] a potom [F], prípadne si pozrite triky). Vo vode sa nachádzajú až tri artefakty. Naľavo na dne nájdete prvú bronzovú sošku a vpravo pri pevnine druhú taktiež bronzovú sošku. Teraz sa vráťte k mechanizmu na súš a vyjdite po stupienkoch hore. Naskočte na lano, skĺznite dolu a preskočte na bránu.
Ukážka: Spustí sa mechanizmus, ktorý odkloní vodopád a otvorí bránu. Odrazu príde Rutland, ktorý tu taktiež niečo hľadá.
Najskôr skočte do vody a vytiahnite striebornú sošku, ktorá sa nachádza pod ostrovom, Potom vstúpte do chrámu. Zbehnite dolu, hákom si pritiahnite latku, naskočte na ňu a z nej na lano. Z neho na druhé a na zem. Vybehnite po schodoch, prejdite vchodom a zastreľte vojaka. Preskočte cez tyč a postavte sa na tlačítko. Otvoria sa dvere, ale nie nadlho. Rýchlo preskočte tyč, podlezte ďalšiu, znovu preskočte a podlezte a prejdite zatvárajúcimi sa dverami.
Postrieľajte vojakov (nezabudnite na výbušné sudy :). Prejdite na druhú strany a vyjdite na skalu naľavo. Zoberte tretiu bronzovú sošku. Chyťte sa guľometu a rozstrieľajte kamenný stĺp vľavo. Pristúpte k otáčajúcemu sa kolesu, naskočte na tyč, z nej na lano, po ňom sa vyšplhajte a skočte na plošinku. Vystreľte hák na lietajúci vozík a pritiahnite si ho. Naskočte naň a pritiahnite sa k druhej plošinke. Vyskočte doľava na pevninu k dverám, ale nechoďte ďalej dverami. Vyskočte na lano za vami a preskočte na tyč druhého kolesa, z nej na druhú tyč a ďalej na rebrík. Vyjdite hore, zatočte doľava a vyskočte na rebrík. Z neho na rímsu a prerúčkujte na druhý rebrík. Vyšplhajte sa hore, zastreľte jaguára a zoskočte do arény. Vpravo vyjdite na schody, pokračujte po schodoch a zoberte bronzovú sošku. Vyskočte na kameň, rýchlo na druhý a na rebrík. Vyjdite hore a pokračujte rovno. Po animácii skočte do vody (prípadne zíďte po rímsach) a preplávajte na druhú stranu. Preskočte na schody, zdvihnite striebprnú sošku a znovu do vody. Priplávajte na druhú stranu k pilieru a vystúpte na pevninu. Použite hák na plávajúcu plošinku, naskočte na ňu a pritiahnite sa k pilieru, potom k druhému a nakoniec k pevnine. Vľavo vylezte po rebríku a z neho na kváder. Chvíľku počkajte a keď bude vo vašej vzdialenosti druhý, preskočte naň. Z neho preskočte na skalu a vyšplhajte sa hore. Vľavo za rohom je bronzová soška. Pomocou háku preskočte na druhú stranu. Prerúčkujte a popreskakujte až k nášľapnej doske.
Keď na ňu vstúpite, mechanizmus dvakrát otočí plošinku. Popreskakujte na druhú stranu k soche. Keď vystrelíte hák na sochu a potiahnete, socha sa bude chcieť vyslobodiť. Ale najprv ju musíte uvoľniť. Preskočte k ďalšej nášľapnej plošinke a presuňte na ňu kváder. Teraz preskočte k prvej nášľapnej doske, stúpte na ňu a počkajte. Mechanizmus otočí doskou a vy sa musíte ponáhľať. Rozbehnite sa k soche a na hviezdu použite hák. Pokiaľ ste to stihli, spustí sa ukážka a otvorí sa východ.
Zoskočte dole do vody a plávajte podľa prúdu. Po rebríku zlezte až dole k rotujúcim kolesám. Naskočte na tyč kolesa, potom na lano a na plošinku a prejdite otvorenými dverami. Teraz buďte opatrní. Pomaly po častiach prejdite cez chodbu. Ďalej už to nebude také jednoduché. Zoberte kváder, ktorý tu aj tak len zavadzia a tlačte ho pred sebou. Ten vás ochráni pred nožmi. Vybehnite po schodoch a znovu na vás čakajú pasce. Keď sa lepšie poobzeráte, v stene je kváder, ktorý použite ako ten predošlý. Pokračujte chodbou až k tyčiam. Odrazu sa na vás vyrúti kamenná guľa. Rýchlo pred ňou utečte - preskočte tyč, podlezte ďalšiu kotúľom a preskočte jamu v zemi. Guľa vás našťastie obišla (keď nie, tak to skúste znovu).
Vydajte sa doľava a naskočte na rebrík, po ktorom zíďte dolu. Zoberte striebornú sošku a vyjdite naspäť hore a naskočte na tyč. Roztočte sa a zachyťte sa na skale. Prerúčkujte doľava a preskočte na rímsu. Z nej hore a rýchlo na tyč. Preskočte na druhú tyč a z nej na skalu. Preskočte na plošinu a z nej na pevnú zem. Naskočte na ďalšiu tyč, z nej na výstupok v skale a prerúčkujte doľava. Vyskočte hore a rýchlo na ďalšiu tyč. Z nej na ďalšiu a ďalej do štrbinu. Rýchlo prerúčkujte, vyjdite hore a vojdite do chrámu.
Ukážka: Lara nájde náhrdelník svojej matky, ktorý jej daroval otec.
Zbehnite po schodoch a preskočte priepasť pomocou háku. Preskočte takto aj ďalšiu priepasť a za rohom postrieľajte protivníkov. Pomocou háku preskočte ďalšiu priepasť a na konci preskočte cez dve tyče a zachyťte sa v skalnej štrbine. Nechoďte hore. Preskočte k dverám a hoďte k nim granát. Za nimi je strieborná soška. Preskočte naspäť za vodopád a vyjdite hore. Preskočte na tyč, z nej na ďalšiu a k barelom. Zlikvidujte protivníkov, zoskočte doľava dole a ďalej po nestabilnej lávke. Poberte čo najviac munície a vstúpte priechodom. Zastreľte geparda. Vyskočte po rozbitom schodisku, vyhnite sa padajúcej guli skokom na lano a preskočte na pravé schodisko. Trošku vyjdite a opäť sa spustí ďalšia guľa. A tak sa jej vyhnite a vybehnite po schodoch hore. Naskočte na nášľapnú plošinku, ale okrem dverí sa tým otvorí aj vchod do tajnej miestnosti so zlatou soškou. Vráťte sa dolu, do vstupnej haly a zoberte ju. Teraz môžete prejsť východom, kde na vás už čaká Rutland.

BOSS: Rutland

Všimnite si štyri plošinky. Keď sa na ne dostane Rutland, doplní mu to energiu a zdravie. Preto musíte najprv rozstreliť kryt pod každou plošinkou (označené žltým výkričníkom) a potom hákom zhodiť plošinu. Keď tak spravíte, Rutland sa nebude mať kde uzdravovať a môžete ho doraziť.
Ukážka: Lara získala artefakt od Rutlanda, ktorý bol pôvodne v Bolívii.

Tomb Raider Legend - Návod - misia 3: Japonsko

29. března 2011 v 23:22 | andey
Bronzové sošky: 6
Strieborné sošky: 4
Zlaté sošky: 1

Ukážka: Lara prišla sa večierok, aby sa tu stretla s tunajším bosom a získala od neho ďalšiu časť artefaktu.
Najprv choďte k barmanovi, aby Lare povedal, že pán Nishimura ju už čaká. Po rozhovore vstúpte do Nishimurovej kancelárie.
Ukážka: Nishimura sa snaží Laru presvedčiť, aby si s nikým nezačínala, ale ona sa nedá len tak prehovoriť. Následne príde Shogo Takamoto so svojimi mužmi. Lara chce od neho ďalší úlomok, no ten usilovne zahovára, že ho nemá. Následne sa strhne bitka.
Postrieľajte všetkých mafiánov. Potom dostanete kartu, ktorou si otvorte dvere výťahu a vyjdite na strechu. Pri sklenených dverách si vypočujte rozhovor a potom choďte doľava a prejdite otvorom v streche. Streľte do sudu s výbušninou a naskočte na tyč. Vyšplhajte sa a preskočte na plošinu vpravo. Potom vyjdite na strechu. Rozstreľte bedňu a zoberte si prvú bronzovú sošku. Zoskočte k sklenenému poklopu a lanom ho odtiahnite. Zoskočte dolu, zíďte po schodoch a dole v bedni je ďalšia bronzová soška. Oproti je v jednej z krabíc zase striebrná.
Nasadnite na motorku, vyjdite von a preskočte priepasť. Potom sa spustí interaktívna ukážka (stlačte šípky: doľava, hore a dole).
Zoskákajte dole, prejdite na druhú stranu a z krabice si zoberte bronzovú sošku. Vráťte sa a vyjdite na horné lešenie. Preskočte na tyč a z nej na lešenie. Popreskakujte diery v lešení, za druhou zostreľte kruh na lane a dojdite na koniec. Skočte na lano a z neho doľava dole. Pritiahnite si plošinku a naskočte na ňu. Vyskočte a zachyťte sa hákom. Otočte sa doprava a skočte na plošinku. Z nej na ďalšiu a opäť na hák. Preskočte na terasu. Odporúčam skočiť do záhradky, aby po vás nemohli ísť psy a všetko živé postrieľajte. Prejdite dvermi a vydajte sa po schodoch dole. Medzi krabicami je bedňa, v ktorej je bronzová soška. Vráťte sa, vyjdite po schodoch až úplne hore. Prejdite na rúry, preskočte na rímsu, prerúčkujte a opäť na rúry. Pri stene zničte krabicu a zoberte striebrnú sošku. Vráťte sa k schodisku, zíďte trochu dole a prejdite dvermi. Postrieľajte mafiánov, vybehnite po schodoch a zo skrinky si zoberte striebornú sošku. Vráťte sa dole, rozbite bedňu a zoberte ďalšiu bronzovú sošku. Hákom uvoľnite obrazovku a prestreľte reťaze. Vojdite do chodby, zničte nepriateľov a prejdite ďalej dverami.
Vyšplhajte sa po tyči, hákom zhoďte reklamu, preskočte na plošinku a vylezte po rebríku. Zhoďte druhú reklamu, preskočte na tyč a z nej na plošinu. Skočte na tyč, vyšplhajte sa hore a šup na ďalšiu plošinku. Vyšplhajte sa po tyči a opäť na plošinku. Naskočte na ďalšiu tyč, vyšplhajte sa, skočte na tyč oproti a naspäť na prvú. Teraz na plošinu s reklamou, z nej na druhú a na konci sa vyšplhajte po tyči. Popreskakujte po tyčiach až na balkón.
Prejdite dvermi, zíďte po schodoch, postrieľajte mafiánov. Vojdite do malej miestnosti napravo a zo skrine si zoberte poslednú striebornú sošku. Vráťte sa k dverám, vyjdite po schodoch na terasu a na balkóne je posledná bronzová soška. Zíďte dolu a prejdite dverami. Zničte hasiaci prístroj a na peneli počítača aktivujte tlačítko, vyjdite von a tlačte pred sebou veľkú kamennú guľu (neviem, odkiaľ sa tu mohla zobrať, ale hodí sa). Guľa vás vykryje pred strelami. Potom zabočte doľava a prejdite chodbou. Prehovoríte si s Takamotom. Postrieľajte mafiánov a na draka použite hák. Pritiahnite ho k sebe, rozhojdajte a tým prerazí sklenenú stenu. Vyskočte na skriňu a z nej hore. Zostreľte mafiánov a vydajte sa doľava do Takamotovej kancelárie. Zoberte peknú bedňu a dotlačte ju až k drakovi. Pádom sa rozbije a vy si zoberte zlatú sošku.Choďte ďalej, privolajte výťah a nastúpte.

BOSS TAKAMOTO:

A je tu prvý boss. Nájdite tyč za sochou, vyšplhajte sa hore a vyjdite na okrúhlu terasu. Strieľajte do bossa kým máte náboje. Keď na vás pôjde zaútočiť, skryte sa za sochu. Takto ho postupne zničte, je to absolútne ľahké. Prípadne môžete prísť aj k nemu, strieľať doňho a pred jeho útokom vyskočiť alebo sa skrčiť (podľa výšky).
Ukážka: Po porazení príde po Laru Nishimura a tým sa misia v Japonsku končí.